Lienka tanečnica 

           

                      Tá maličká lienka
                     bodky má dovienka.
              "Koľko ich máš, lienka malá?"
                    "Porátajte", povedala:

                    Prvá bodka- pondelok,

                     druhá bodka- utorok,
                  tretia bodka stredu hľadá,
                 štvrtá bodka k štvrtku sadá.

                  Piata bodka nie je sviatok,

    šiesta,to znamená sobotu,keď som mala robotu.

       Tá siedma je nedeľa, brnk- a lienka letela!